Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Vervolg training VMS en prospectieve risico inventarisatie (ZKN)

Veiligheidsmanagement en de implementatie binnen een zelfstandige kliniek

Voor de curatieve zorg geldt dat instellingen eind 2012 over een Veiligheids Management Systeem dienen te beschikken. Niet alleen de inspectie let hierop, ook verzekeraars vragen plannen van aanpak of een aantoonbaar ingevoerd systeem.
De basiseisen waaraan een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet voldoen, zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA), waarvan in september een nieuwe versie is verschenen van de huidige NTA 8009:2007 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’.
Voor uw kliniek is de NTA een onderlegger/een kapstok waarmee u een VMS vorm geeft. Het VMS richt zich op het beheersen van risico’s en schade voor de patiënt.

2 interactieve trainingssessies

Deze interactieve cursus is een vervolg op de succesvolle dag die gehouden is bij het ZKN.
We werken gezamenlijk diverse onderdelen uit van het VMS en leggen de focus op het prospectieve risicomanagement.
We maken een overzicht van uw kritische processen en gaan gezamenlijk aan de slag.
We doen een risicobeoordeling van uw processen, werken deze uit in een risico inventarisatie en analyse. We laten u ervaren hoe uw perceptie beïnvloedt kan worden en vergroten uw risicobewustzijn.
Het einddoel zijn 2 leerzame dagen die voor u direct in uw eigen praktijk toepasbaar zijn. De cursus legt de basis om zelf verder te gaan.
U bent in staat om zelf de fundamenten van een VMS neer te leggen en in staat om zelf de risico analyse uit te voeren.
In deze 2 daagse training staat interactie voorop! Er wordt gebruik gemaakt van software, beeldmateriaal en hands- on learning.
Deelnemers krijgen de kans om zelf input te geven en knelpunten voor te dragen. Het geheel vindt plaats in een vertrouwlijke setting waarbij gegevens niet met derden gedeeld mogen worden.

 

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie