Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Integraal Veiligheid Management Zorg

Doel

De deelnemer is in staat om verschillende risico’s in kaart te brengen, te beoordelen en te reduceren. De deelnemer is in staat om risicomanagement binnen de eigen organisatie te implementeren en kan verschillende normen, standaarden, methodieken (BowTie) en instrumenten toepassen.

Doelgroep

De deelnemers zijn veelal cursisten die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en/of veiligheid en de taak hebben gekregen om een risico-analyse uit te voeren of om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Daarnaast is de cursus geschikt voor auditors en (KAM) managers.

Inhoud

• Basisbegrippen en kaders van risicomanagement aan de hand van ISO 31000 en diverse normen, wet- en regelgeving
• Inventarisatie van risico’s binnen de eigen organisatie
• Implementatie van risicomanagement (projectteam, plan van aanpak, doelstellingen, borging, verandermanagement) en het creëren van een veiligheidmanagementsysteem
• Risico-analyse met de BowTie methodiek
• Het invoeren van maatregelen
• Het evalueren van maatregelen
• Risico gericht auditen

WerkVeilig(ladder)

Dag 1

Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement is in wezen simpel; weten wat er gedaan moet worden om een bepaald niveau van veiligheid te bewerkstelligen en dit in het kwaliteitsmanagementsysteem borgen. Bij steeds meer organisaties ontstaat het besef dat veiligheid meer is dan alleen maar fysieke veiligheid en zich niet alleen op de werkvloer afspeelt.

De kern van de training veiligheidsmanagement is gebaseerd op het bewust omgaan met risico’s. Tijdens de training wordt een structuur opgebouwd waarmee de cursist kennis krijgt van het opbouwen van een veiligheid managementsysteem en in staat is om deze binnen de eigen organisatie uit te rollen. De training wordt opgebouwd aan de hand van de Deming cirkel; plan, do, check, act.

  • Plan Structuur en betrokkenheid (eindverantwoordelijkheid) directie . Identificatie van risicovolle processen (hazard identification). Prospectieve risicoinventarisatie en –analyse.
  • Do Uitvoeren van het veiligheidsmanagementsysteem in de praktijk.
  • Check Meten en analyseren aan de hand van risk based auditing.
  • Act Het borgen van de continue verbetering.

Dag 2

Risicomanagement

Het risicomanagement neemt een prominente plaats in bij het integrale veiligheidsmanagementsysteem (vms). De kern hiervan is het bewust omgaan met risico’s.
De training risicomanagement is een aanvulling op de training veiligheidsmanagement.
De training richt zich sterk op een directe toepassing van een prospectieve risicoinventarisatie en -analyse door de cursist voor de eigen organisatie.
Het risicomanagementproces zal aan de hand van de ISO 31000 norm opgebouwd en gedoceerd worden. De ISO norm is hierbij een leidraad die aangevuld is met de kennis van de Gidano consultants en andere relevante wet- en regelgeving.

De cursist wordt begeleid in het uitvoeren van een prospectieve risicoanalyse waarbij de volgende stappen gedoceerd en zelfstandig uitgevoerd worden:
• Het identificeren van de ongewenste gebeurtenissen (hazard identification).
• Het beheersen van de oorzaken die leiden (of zouden kunnen leiden) tot ongewenste gebeurtenissen.
• Het beheersen van de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen wanneer de preventieve beheersmaatregelen falen.
• Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie bij het bepalen van pro- en retrospectieve beheersmaatregelen.
De training is sterk gericht op de ontwikkeling van de cursist waarbij de cursist aan het einde van de dag een ‘risico’, kritieke gebeurtenis (Top Event), volledig heeft geïnventariseerd en geanalyseerd aan de hand van een van de gangbare prospectieve risico-analyse methodes, bijvoorbeeld de BowTie of Safer methodiek.

Maatwerk

Deze training is de afgelopen jaren voor diverse organisaties gegeven, zowel incompany alsmede door middel van een open inschrijving. Wij kunnen het programma volledig aanpassen aan uw eisen en leerdoelstellingen.

Onder andere gegeven voor:
– GGD
– Ziekenhuisafdelingen (Dialyse, Hemathologie, Verpleegafdeling, Orthopedie)
– Maatschappen
– Fysiotherapeuten
– T, V&V
– Geestelijke gezondheidszorg

Hoge beoordeling

De gemiddelde waardering van deze training is 8+

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie