Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

BowTie trainingen

U wilt meer grip en sturing op risico’s in uw zorginstelling? Patiëntveiligheid staat bij u hoog in het vaandel? Specifiek gericht op de Zorgsector organiseren Gidano BV te Spanbroek en Vos Advies BV te Hollandscheveld een korte en praktische training;

“Veiligheid in de Zorg ondersteunt door de BowTie methode”

Wij hebben een duidelijke visie op kwaliteit in de Zorg

Kort omschreven is deze visie: De invulling van veiligheid en de wijze waarop de zorg wordt aangeboden, bewerkstelligt bij patiënten en cliënten het gevoel van een gerechtvaardigd vertrouwen in de aangeboden zorg.

Onze trainingen zijn hierop samengesteld, de trainers zijn hierop geschoold en dragen deze visie uit in de trainingen.

De BowTie methode voor risicobeheersing in uw zorgorganisatie.

De BowTie methode is een methodiek waarmee op een systematische en efficiënte wijze een objectief beeld kan worden verkregen van de (veiligheids)risico’s binnen uw zorgorganisatie, en van de preventieve- of herstelmaatregelen die hierop kunnen worden ingezet.

Het model geeft grafisch weer op welke wijze risico’s worden beheerst en gemanaged. Hierbij wordt een directe koppeling gemaakt met uw specifieke organisatorische factoren; risicoperceptie, gedrag, cultuur, aanwezige middelen en competenties.

Gidano BV en Vos Advies BV hebben jarenlange expertise opgebouwd op terrein van veiligheid en risicobeheersing in de Zorg.

De BowTie methode heeft enkele kenmerkende voordelen, samengevat:

  • Het is sterk intuïtief, het stimuleert het denken buiten de gebaande paden;
  • Het verenigt risico’s, bedreigingen, preventieve en herstelmaatregelen in één model en maakt het op een eenvoudige grafische wijze inzichtelijk;
  • Het besteedt aandacht voor zowel aanleidingen als gevolgen en is op alle werkniveaus toepasbaar;
  • Praktische maatregelen vormen de basis in plaats van documenten;
  • Een goede verhouding tussen kwaliteit en prijs.

Nieuw in de BowTie

Een nieuwe toegevoegde waarde in de BowTie methode is de auditingtool. Genomen maatregelen kunnen op een doelmatige wijze worden gemonitord en vervolgens omgezet in een intern audit-rapport. Op deze manier krijgt u (nog) meer sturing op het beperken van risico’s.

 

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie