Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

AEM- en ACT Cube

Gidano VOF is gecertificeerd om te werken met het AEM- en ACT Cube model om de kernkwaliteiten van professionals in kaart te brengen en de strategische diversiteit van de afdelingen. Deze modellen zijn ontwikkeld door Peter Robertson van Human Insight Internationaal en onderzoekt drie belangrijke dimensies van aanpassingsvermogen in complexe situaties. Deze dimensies geven een beeld over de natuurlijke en unieke bijdrage die iemand heeft in de bijdrage van de organisatie. Door de vaardigheden en kwaliteiten van ieder teamlid in kaart te brengen kan bekeken worden of iedereen op de juiste plek zit. Daarnaast meet de ACT –cube de positie van de afdelingen binnen een organisatie, zoals de AEM –cube de individuele positie in een team  meet. De ACT –cube heeft voor een deel dezelfde basis als de AEM-cube. Maar de ACT-cube ken ook een as die aangeeft waar de afdelingen bijdragen aan de groeicurve van de organisatie en laat zien of afdelingen meer gericht zijn op relaties en klanten of op de inhoud van het werk zoals techniek, systemen, kennis, etc .Als een manager boven op het bodemvlak van de cube kijkt dan ziet hij/zij of de strategische diversiteit van zijn organisatie op orde is of niet. In één oogopslag worden deze zaken zichtbaar, temeer omdat de ACT-cube werkt met de feedback van afdelingen onderling. De manager ziet dus  niet alleen wat de afdelingen van zichzelf denken, maar ook de inschatting van andere afdelingen. Als er een groot verschil is kan dat direct de zwakke schakels blootleggen. Bij deze feedback tussen afdelingen wordt ook de verticale as van de ACT-Cube belangrijk, omdat dit de consistentie meet waarmee een afdeling functioneert. Als een team hoog scoort op deze as dan meten we dus in wezen de capaciteit van een afdeling om stabiele (emergente) eigenschappen te genereren, zoals waarden, reputatie, cultuur, imago, identiteit, resultaatgerichtheid, kwaliteit, etc.

Samengevat; De AEM –cube enb de ACT-cube geeft de organisatie een drie dimensionaal model dat de cruciale factoren in een (eco) organisatie systeem meet.

Quote Prof. dr. Peter Robertson:

“The AEM-cube® provides the data to assess develop and retain talent in the context of dynamic business change. It informs how an individual thinks, makes decisions and reacts to change. This enables talent management to be part of the business cycle rather than sitting alongside it and avoids investing in trying to change what might be difficult or time consuming to change. It helps the individual get better at what they are good at and improves performance.”

Lees verder op: human-insight.com

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie