Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Themadag RI&E 6-12

In 2011 is er door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), stagiaire Integrale veiligheidskunde(IVK) en Gidano een RI&E format opgesteld die voor de hele veiligheidsregio toepasbaar is. Reden hiervoor is meer eenduidigheid en overzichtelijkheid te creëren.

Met het oog op integraliteit is het RI&E format zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is op alle afdelingen van een VR. Door alle gebruikte bronnen te analyseren, te sorteren en te combineren is er een warme en koude kant in de format. De warme kant is het repressief optreden en de koude kant proactief, preventief, preparatie en nazorg.

Risico Inventarisatie & Evaluatie iconHet uitvoeren van risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) rondom de werkplek van haar medewerkers, is een wettelijke taak van elke veiligheidsregio. Door automatisering van de RI&E kan deze effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Met de RI&E op papier is enorm veel administratie gemoeid en is moeilijk in kaart te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de huidige status van de RI&E is. Daarnaast gaan er meerdere stappen over heen voordat een probleem dat uit de RI&E naar voren komt is omgezet in een actiepunt tot verbetering of oplossing.

Met de Audit Tool kunnen medewerkers vragen uit de RI&E beantwoorden of toewijzen aan collega’s, kunnen verantwoordelijken zien welke vraag en wie is toegewezen hoe het staat met de beantwoording daarvan, en worden vragen die niet naar tevredenheid kunnen worden beantwoord direct omgezet in een actiepunt dat ook weer door het toewijzingsmechanisme gaat.

Doordat systematisch knelpunten in kaart worden gebracht, vertaald worden in actiepunten, waarvan de opvolging tevens geborgd is, kan men aannemen dat de werkplek van de VR-medewerker daadwerkelijk veiliger wordt. De besparing die hiermee gepaard gaat, is naar alle waarschijnlijkheid een veelvoud.

Daarnaast worden voor risico analyses ten aanzien van bijzondere objecten aan het systeem gekoppeld.
Tijdens deze themadag geven wij u inzicht in de ontwikkeling van zowel een inhoudelijke als digitale RI&E tool die niet in de bureaulade blijft liggen.

Aanmelding
De themadag vindt plaats op het Novacollege, Zijlweg 203, Haarlem
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Mick Breet 0611512331 of Monique Timmers (VRK) 023-5649493

Programma
13.45 Inloop
14.00 Inleiding door dagvoorzitter en voorstellen sprekers (Henk)
14.15 Uitleg Risico Inventarisatie en Evaluatie (Henk)
14.30 De dynamische RI&E (Gideon)
14.45 De ontwikkeling van het instrument RI&E (Debra)
15.00 Changer audit tool (Jonathan)
15.15 Pilot CAT bij de VRK (Mick)
15.45 Pauze
16.00 De Object Risico Analyse met de CAT (Mick)
16.30 Link met de Arbo catalogus (Pieter)
17.00 Afsluiting

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie