Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Ambulancezorg

In samenwerking met de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht heeft Gidano een aantal BowTie’s beschikbaar gesteld ten aanzien van risicovolle situaties;

Ambulancezorg

Overdracht tussen Ambulance en SEH – Onvolledige en onjuiste overdracht patient gegevens en zorgcontinuïteit

 

Regiokennis

Regiokennis – Route van- en naar locatie incident – Onvoldoende kennis van wegennet in regio

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie