Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement is in wezen simpel; weten wat er gedaan moet worden om een bepaald niveau van veiligheid te bewerkstelligen en dit in het kwaliteitsmanagementsysteem borgen.

Bij steeds meer organisaties ontstaat het besef dat veiligheid meer is dan alleen maar fysieke veiligheid en zich niet alleen op de werkvloer afspeelt. Veiligheidsmanagement is gebaseerd op het bewust omgaan met risico’s;

Gidano speelt hierop in door verschillende inzichten in het menselijk falen en handelen inzichtelijk te maken. Mentaliteit, werkhouding en communicatie zijn belangrijke onderwerpen om veiligheid doelmatig en effectief te kunnen integreren. Aan de hand van hedendaagse inzichten worden deze aspecten uitgewerkt.

Deming PDCA cirkel

Onze trainingen en werkwijze worden logisch opgebouwd volgens de Deming cirkel;
Plan: Structuur en betrokkenheid (eindverantwoordelijkheid) directie
Identificatie van risicovolle processen (hazard identification)
Prospectieve risico- inventarisatie en –analyse (PRI)
Do: Uitvoeren van het veiligheidsmanagementsysteem in de praktijk
Check: Meten en analyseren aan de hand van risk based auditting
Act: Het borgen van de continue verbetering

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie