Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Patiëntveiligheid – ZEVIG

Patiënt en Veiligheid begint met veranderinzicht

Gidano werkt sinds enige tijd met ZEVIG©. Dit staat voor Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg. Het is een nulmeting die managers bewust maakt van hun beeldvorming over veilige zorg. Veronderstelling en werkelijkheid matchen meestal niet met elkaar. Daarom is het belangrijk eerst in kaart te brengen wat er moet veranderen en dan de visie op patiënt en veiligheid te vertalen naar de praktijk.

Vastgeroeste procedures

Wat moet er veranderen? Daar begint het mee. Is er sprake van vastgeroeste procedures zonder dat iemand nog kan vertellen waarom het zo moet? Vaak leeft men in de veronderstelling dat alles wel goed geregeld is, terwijl er voldoende voorbeelden voorhanden zijn die het tegendeel bewijzen. Breng eerst het speelveld in kaart waar de verandering moet plaatsvinden: verzamel informatie over budget, menskracht, vakkennis en dergelijke. Gidano weet uit ervaring dat dit het vertrekpunt moet zijn. Immers, het zijn de mensen die de veranderingen moeten realiseren. Zorg daarom voor inzicht in de competenties van medewerkers. Kunnen zij anticiperen op de bedreigingen die zich in hun werk voordoen? Hiermee bedoelen we: hebben zij kennis van prospectieve risico analyse (PRI).

check, meten en analyseren

 

Informatie over ZEVIG (2011-r1) (PDF – 1,2MB)

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie