Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Grenzeloze Zorg

grenzeloze-zorg

In samenwerking met de Zuidoost Kliniek en Hostmanship is op 22-09-2014 het project Grenzeloze Zorg van start gegaan bij het werkbezoek van de minister van volksgezondheid aan de kliniek.

In het kort het ontstaan van het project Grenzeloze Zorg.

Al jarenlang kom ik situaties tegen als lead auditor in de gezondheidszorg dat huidige kwaliteitssystemen geen antwoord meer zijn op betere en zinnige zorg. Certificaten worden afgegeven terwijl de zorg duurder en minder toegankelijk worden voor de patiënten. Steeds meer  en meer worden de procedures geaudit en de monitoring op deze procedures. NIVEL rapporten, maar ook IGZ rapporten staan vol met kritiek op de huidige zorg. De huidige financiële crisis heeft pijnlijk bloot gelegd hoe, ondanks alsmaar toenemend toezicht, regulering, rapportages en intensivering van veel ( hard) controls de integriteit van instellingen verloren kunnen gaan. De huidige crisis heeft thans de aandacht voor integriteit, moreel wangedrag en ethisch falen van organisaties in alle hevigheid doen opwaaien.

Daarnaast is er een grote behoefte aan andere vormen van zorg.. De traditionele concepten, gericht op hard controls van de bedrijfsvoering blijken niet meer toereikend te zijn om organisaties goed te besturen.

Gidano is gevraagd door de directie van de Zuidoost Kliniek om hieraan mee te werken.

We willen met het project Grenzeloze Zorg,  de blokkades en allerlei begrenzingen die de toegang tot de zorg belemmeren of onnodig duur maken op een wetenschappelijke manier in samenwerking met Nyenrode , partners en belangengroepen in Zuidoost Amsterdam in beeld brengen en uitwerken in zichtbare activiteiten. Op 22-09-2014 hebben veel belangengroepen, zorgverzekeraars , partners van de Zuidoost Kliniek kennis genomen van dit project. De reactie op dit project is zeer positief.

Een stap verder is om  het concept Grenzeloze Zorg over te dragen aan andere instellingen, zorgverzekeraars.

In de brochure Grenzeloze Zorg wordt u verder geïnformeerd. Middels de website wordt u verder op de hoogte gehouden over de voortgang.

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie