Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

BowTie

Bowtie methode

Als de gewenste veranderingen bekend zijn, is het tijd om ze door te voeren. Bestuurders en managers weten maar al te goed hoe moeilijk dit is. Gidano gebruikt hier de Bowtie methode voor. Hiermee speel je direct in op de mogelijkheden en de vakkennis van de teamleden. Een belangrijk aspect hierbij is de samenstelling van een multidisciplinair team rondom top risico’s. Hoe is de cultuur binnen het team? Hoe zit het met de normen en waarden en de motivatie? De menselijke factor is vaak de grootste bedreiging.

Verbetervoorstellen

Met de Bowtie methode leren de teamleden zelf nadenken over de bedreigingen die tot risico’s kunnen leiden. Zij worden zich bewust van hun eigen kennis en creativiteit om niet meer reactief maar proactief te gaan nadenken. Ze komen zelf met verbetervoorstellen die hout snijden om de kritische risico’s een halt toe te roepen.

Gidano is ervan overtuigd dat veranderinzicht voor een heel groot deel bepaalt of een toekomstig beleid op het gebied van patiënt en veiligheid slaagt. Wij zien het daarom als een noodzakelijke voorwaarde.

Bowtie voorbeeld

De vlinderdas (Bowtie) methode maakt risico assesments visueel. Het model dankt zijn naam aan vorm van de vlinderdas (Bowtie in het Engels). Het model is opgebouwd uit een risicobron (hazard) en een kritieke gebeurtenis (top event). De risicobron is een gebeurtenis, handeling, apparaat etc. die een intrinsiek risico met zich meebrengt, maar op zich nog geen risico is. Een kritieke gebeurtenis is een risico dat vanuit de risicobron (geactiveerd wordt) kan ontstaan of ontstaan is.

Aan de linkerkant van de risicobron en kritieke gebeurtenis staan de oorzaken (threats), deze kunnen de kritieke gebeurtenis veroorzaken. Aan de rechterkant van de risicobron en kritieke gebeurtenis staan de gevolgen (consequenses), dit zijn de mogelijke gevolgen van de kritieke gebeurtenis. Tussen de oorzaken en gevolgen zetten we barrières(controls), deze barrières zijn maatregelen die er voor zorgen dat de kans dat een kritieke gebeurtenis ontstaat beperkt of voorkomen wordt, en mocht deze toch ontstaan de gevolgen minimaal zijn.

De BowTie methode is toegepast voor;

  • De prospectieve risico inventarisaties (zorg)
  • Operational risk management
  • Strategisch risicomanagement
  • Tactisch risicomanagement
BowTie in 8 stappen

Gidano organiseert jaarlijks meerdere trainingsdagen waarbij gebruik gemaakt wordt van de BowTie methode

De methode is door ons toegepast bij verschillende organisaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn;
Apotheken, Ambulancezorg, Adviesbureau’s, Brandweer, CCE, Fysiotherapeuten, Gemeentes, Hospice, Inspectie gezondheidszorg, Klimhallen, Kwaliteitskringen, Kinderdagverblijven, Maatschappen, Veiligheidsregio’s en diverse ziekenhuizen en afdelingen.

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie