Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Certificering RAV Brabant Midden-West-Noord

Hallo Gideon,

Nu we de audit op het VMS hebben gehad wil ik je laten weten dat we tevreden zijn over de samenwerking met jou en met bureau Gidano in het traject naar de certificering. De contacten met je waren inspirerend en waardevol. Je bent daarbij een deskundige en betrouwbare partner gebleken. Dank voor je inzet.

Met vriendelijke groet,
Ad Tijbosch

1 ½ jaar geleden vroeg de directie van de RAV Brabant Midden-West-Noord of Gidano BV hen zou kunnen begeleiden op het gebied van risico management patiënt- en cliënt veiligheid. Samen met de directie, managementteam en kwaliteitsmanager Ad Tijbosch is gestart om de risico’s van het zorgproces middels een zorg risicokaart in beeld te brengen. Uit deze risico kaart zijn een aantal van de meest kritische risico’s een start gemaakt met enkele multidisciplinaire teams de risico’s gaan analyseren met de Bowtie methode. Dit heeft een andere kijk opgeleverd over het werk wat dagelijks uitgevoerd wordt. Juist de invalshoek om samen met alle disciplines te werken aan de analyse is het mogelijk geworden om dit project met succes af te ronden. In februari 2014 is de RAV Brabant-Midden-West-Noord gecertificeerd, maar dit was een onderdeel van het doel. Het belangrijkste was dat men inzicht kreeg welke rol een ieder speelt in het proces van Patiënt- en Client veiligheid, maar ook hoe dit alles geborgd kon worden in het dagelijks handelen. Kortom geen papieren veiligheid, maar een cultuur verandering.

stappenplan-vms-gidano

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie