Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Welkom bij Gidano

Gidano BV is een adviesbureau dat zich richt op de versterking van kwaliteit in de publieke sector. De missie van Gidano is: organisaties ondersteunen bij het inzichtelijk maken van bedrijfsrisico’s, in samenwerking met de klant de risicoanalyse omzetten in praktische verbetertrajecten.
"To be alive at all involves some risk"
-Harold Macmillan

Grenzeloze Zorg

icon-iso

We willen met het project Grenzeloze Zorg, de blokkades en allerlei begrenzingen die de toegang tot de zorg belemmeren of onnodig duur maken op een wetenschappelijke manier in beeld brengen en uitwerken in zichtbare activiteiten.

Risicogerichte audits

icon-audit

Risico en risicomanagement zijn geen nieuwe begrippen voor veel auditoren. Steeds meer auditplannen zijn gebaseerd op een risicogerichte auditaanpak waarbij jaarlijks de risico’s opnieuw worden ingeschat.

Risicomanagement

icon-risk

Risicomanagement omvat alle activiteiten die erop zijn gericht om de risico’s te beheersen die een organisatie loopt bij het bereiken van haar doelstellingen. Oorspronkelijk ontstond de term ‘risicomanagement’ in de VS als een uitbreiding van de verzekeringsactiviteiten.

Veiligheidsmanagement

icon-veiligheid

Veiligheidsmanagement is in wezen simpel; weten wat er gedaan moet worden om een bepaald niveau van veiligheid te bewerkstelligen en dit in het kwaliteitsmanagementsysteem borgen.

BHV

icon-iso

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

Kwaliteitsmanagement

icon-iso

Kwaliteitsmanagement is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Zowel het bedrijfsleven als non-profit organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met veeleisende afnemers.

Informatieveiligheid

icon-iso

Niet alleen is informatieveiligheid van belang voor patiëntveiligheid, maar ook voor de bedrijfsactiviteiten. De rol van informatie is in enkele jaren tijd compleet veranderd.

Klinieken

icon-iso

Voor de curatieve zorg geldt dat instellingen eind 2012 over een Veiligheids Management Systeem dienen te beschikken. Niet alleen de inspectie let hierop, ook verzekeraars vragen plannen van aanpak of een aantoonbaar ingevoerd systeem.

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie